Privacy Statement

 

Animeerwaarde

Persoonsgegevens worden te allen tijde slechts opgeslagen,

indien u een product en/of dienst afneemt van Animeerwaarde

of indien u hier expliciet toestemming voor hebt gegeven.

Persoonsgegevens worden opgeslagen door:

 

Ondernemer: Paul van Aarle

Onderneming: Animeerwaarde

Bezoekadres: Agniesestraat 138A

                         3032 TS Rotterdam

            Nederland

E-mail: paul@animeerwaarde.nl

Telefoonnummer: +31 (0) 6 4831 8145

KvK-nummer: 50995391

 

 

Animeerwaarde is verantwoordelijk voor de naleving van de

"Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)",

het voeren van de administratie van klanten en de administratie

voor analyse- en marketingdoeleinden.

Animeerwaarde is verantwoordelijke in de zin van de AVG.

Animeerwaarde is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking namens Animeerwaarde,

waaronder https://animeerwaarde.nl.

 

Animeerwaarde verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van klanten,

de uitvoering van de overeenkomst, het incasseren van betalingen, de website,

persoonlijke marketing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 

De door Animeerwaarde opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk

ter uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering

van een product en/of dienst door Animeerwaarde.

Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor Animeerwaarde

om de overeenkomst uit te voeren.

 

Animeerwaarde gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens

en doet er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan.

Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens

en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen.

Bij een datalek neemt Animeerwaarde altijd de passende maatregelen

om de betrouwbaarheid van de website te waarborgen.

 

Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt,

verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen,

en het is voor u ondanks herhaaldelijk verzoek niet mogelijk uw gegevens te verwijderen,

kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 

Door Animeerwaarde worden de volgende persoonsgegevens van u opgeslagen:

 

- voor de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van de geleverde dienst:

uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres;

- voor het betalen en afhandelen van de facturen:

uw naam, adres, postcode, woonplaats en e-mailadres;

- voor de aanvraag van een vrijblijvende offerte:

uw naam, telefoonnummer en/of e-mailadres;

- voor het behandelen van vragen en klachten:

uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres.

 

Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk

en zijn voor u te allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen.

Indien gebruik wordt gemaakt van foto’s of andere afbeeldingen

waarop natuurlijke personen zijn afgebeeld,

vraagt Animeerwaarde altijd eerst toestemming

aan degene van wie de foto of afbeelding wordt geplaatst.


Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen)

en het intrekken van de gegeven toestemming is mogelijk middels

een ondubbelzinnige verklaring gericht aan paul@animeerwaarde.nl.

 

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd:

 

- in het geval van de uitvoering van de overeenkomst:

5 jaren na beëindiging van de overeenkomst ten behoeve van mogelijk toekomstige overeenkomsten,

tenzij u expliciet toestemming heeft gegeven de persoonsgegevens langer op te slaan

of indien de gegevens langer bewaard moeten worden op grond van een wettelijke regeling of bepaling;

- in het geval van het betalen en afhandelen van de facturen:

7 jaren na het betalen van de betreffende factuur, ten behoeve van het voldoen aan

de wettelijke verplichting van de Belastingdienst;

- in het geval van het behandelen van vragen en klachten:

na het tot tevredenheid oplossen van de klacht;

- in het geval van de aanvraag van een vrijblijvende offerte:

60 dagen na het versturen van de vrijblijvende offerte.

 

Voor het juist laten verlopen van de overeenkomst kan Animeerwaarde gebruik maken

van een aantal externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in uw gegevens.

In ieder geval zullen zij de gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk.

In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden

dan de werkzaamheden voor Animeerwaarde,

tenzij hiervoor expliciet om toestemming is gevraagd aan de betrokkene.


Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn Verwerkersovereenkomsten van toepassing.

 

Voor het hosten van de website/app wordt gebruik gemaakt van een webhosting partij.

Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het hosten van de website/app worden verstrekt aan de webhosting partij.

 

Voor het verwerken van betalingen wordt gebruik gemaakt van een boekhouder.

Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het verwerken van de betalingen worden verstrekt aan de boekhouder.

 

Indien u meer informatie wilt over met welke externe partijen uw persoonsgegevens worden verwerkt,

kunt u altijd een e-mail sturen naar paul@animeerwaarde.nl.


arrow_drop_up arrow_drop_down